Ursäkta röran, jag bygger om! | Bless this mess, I’m working on it

Eftersom jag inte är en renodlad frontendare/webbutvecklare längre så kändes portfolion som låg på den här domänen inte längre relevant, i synnerhet eftersom den inte uppdaterats på snart två år. 

Jag hyser fortfarande ett stort intresse för webbutveckling och är tacksam för min förståelse för den, men att koda ligger inte riktigt för mig på samma sätt numera. 
Min passion finns i skapandet och planerandet, formgivandet av innehåll och grafik och det är vad jag vill fortsätta ägna mig åt, bli bättre på, växa i min roll med.

Lång historia kort: Det är anledningen till att sidan byggs om för tillfället.


Since I’m not a pure front end developer anymore, the portfolio that was hosted on this domain did not seem very relevant. Especially since it hadn’t been updated for almost two years. 

I am still harboring a big interest in web development and I am truly thankful for my understanding and insight to it, but coding is not something I’m drawn to nowadays. 
Instead, my passion lies in the creation and planning, design of content and graphics – and that is what I wish to continue to engage, get better at, grow into my role of. 

Simply put: That’s the reason why this page is under construction at the moment.